CoachAssist voor meer voetbalplezier bij amateurverenigingen


theGreatMatch.com biedt innovatieve oplossingen om de voetbalbeleving van spelers, trainers en fans intenser te maken met behulp van Big Data en technologie. Het bieden van ondersteuning aan jeugdtrainers van amateurteams is een belangrijk speerpunt. De kwaliteit van trainingservaringen is van doorslaggevende betekenis op het voetbalplezier van trainers en spelers. Om die kwaliteit te kunnen verbeteren heeft theGreatMatch.com de app CoachAssist ontwikkeld. Met CoachAssist kan een amateurvereniging inspelen op de belangrijkste redenen van jeugdspelers om te stoppen met voetbal.

CoachAssist is een intelligente app die automatisch trainingsprogramma’s genereert die zijn afgestemd op de gebruikersvoorkeuren en het profiel van de trainer én de trainingsomstandigheden (o.a. aantal beschikbare spelers en het niveau). Gedurende februari, maart en april wordt de app in de praktijk getest bij drie voetbalclubs. Dit zijn SV Deurne, RKVV Dommelen en RKVV Tongelre. In dit artikel lees je de achtergrond voor de ontwikkeling van deze app.


“Ik wil voetballen”

Welke feiten zijn er bekend over de motieven en ambities van kinderen die voetballen? Wanneer we ons baseren op resultaten uit onderzoek van de KNVB dan is dé hoofdreden voor kinderen om te voetballen dat het zo’n leuk spel is. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat de voetbalwereld van kinderen bestaat uit hun teamgenoten, de trainer en de leider. Naarmate kinderen volwassen worden zal de belangstelling breder worden en gaan andere zaken binnen de vereniging een rol spelen.

De KNVB deelt inzichten uit onderzoek met verenigingen. De komende weken gebeurt dat tijdens kennisavonden die op verschillende locaties in het land worden georganiseerd. In februari is het de bedoeling dat KNVB Assist live gaat. Hiermee maakt de KNVB onder andere informatie beschikbaar voor verenigingen.

KNVB-trend-jeugdvoetbal


“Ik wil stoppen”

Uit onderzoek van de KNVB blijkt verder welke factoren een rol spelen bij de keuze van kinderen om te stoppen met voetbal. De belangrijkste redenen op een rijtje:

  1. De trainer begrijpt me niet
  2. Ik heb een blessure
  3. Ik speel niet in een selectieteam

Het zijn begrijpelijke redenen. Hoe kunnen we dit positief beïnvloeden (lees: zulke ervaringen verminderen of wegnemen)? Nog belangrijker: wat is er eigenlijk aan de hand? De definitie van het probleem/de uitdaging bepaalt immers de oplossing.


Wisselwerking

Laten we eens specifieker kijken naar de eerste reden. De rol en impact van de trainer zijn van doorslaggevende betekenis op de beleving en het plezier van voetballende kinderen. Wanneer een kind aangeeft dat de trainer haar/hem niet begrijpt kunnen we dat breder trekken. Waarschijnlijk is de wisselwerking tussen de trainer en het team niet optimaal. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat in de ogen van kinderen een trainer geen goede uitleg geeft over oefeningen, keuzes niet goed toelicht of geen orde weet te houden. Tegelijkertijd is het voor een trainer een uitdagende klus om een groep van tien tot veertien kinderen oefeningen te laten doen en dit in goede banen te leiden.

 

CoachAssist geeft inzichten over de kenmerken van het team. CoachAssist houdt rekening met deze kenmerken bij de suggesties voor trainingsprogramma’s.

Hulp voor de trainer

Aan oefenstof en trainingsprogramma’s is vaak geen gebrek, aan voorbereidingstijd, kennis en kunde vaak wel. Op het internet zijn talrijke sites met informatie over het geven van jeugdtrainingen te vinden. De oefenstof vormt een essentiële basis voor trainingen. Daarnaast is het belangrijk dat een trainer weet hoe zij/hij te werk kan gaan. De uitleg en de trainingsaanpak bestaan namelijk niet. Deze zaken zijn sterk afhankelijk van de trainingsomstandigheden (het teamniveau, onderlinge niveauverschillen, aantal beschikbare kinderen tijdens trainingen en de kenmerken van de kinderen uit het team). Daarom hebben jeugdtrainers behoefte aan hulpmiddelen en informatie waarmee ze kunnen inspelen op hun specifieke situatie.


CoachAssist – de slimme assistent

Het begint al met de manier waarop informatie over oefenstof wordt gepresenteerd en kan worden gebruikt. De ene trainer heeft hier meer inzicht in dan de andere. Vervolgens gaat het erom hoe de trainer het team over de oefeningen informeert, laat uitvoeren en feedback kan geven. Deze feedback houdt misschien wel het meeste verband met het gevoel van een kind dat aangeeft dat de trainer haar/hem niet begrijpt. CoachAssist is een app die wordt ontwikkeld door theGreatMatch.com. CoachAssist doet aanbevelingen voor trainingsprogramma’s en geeft handige tips en suggesties. Hierbij houdt CoachAssist rekening met de gebruikersvoorkeuren en het profiel van de trainer én de eerder genoemde trainingsomstandigheden. Bovendien groeit CoachAssist mee met de ontwikkeling van trainer én team.

CoachAssist neemt verschillende factoren die van invloed zijn op de trainingsmogelijkheden.


 De 100% regel

CoachAssist maakt het voor amateurverenigingen mogelijk om iedere trainer te ondersteunen bij het geven van jeugdtrainingen. Dit leidt ertoe dat de wisselwerking tussen een trainer en de kinderen in het team verbetert. CoachAssist is er voor trainers van alle jeugdcategorieën en met name de niet-selectieteams. Met CoachAssist kan een amateurvereniging inspelen op de belangrijkste redenen van jeugdspelers om te stoppen met voetbal.

Aan CoachAssist kan de module Moments worden gekoppeld. Moments is de verbindende schakel tussen de verschillende doelgroepen binnen de vereniging. Deze toepassing maakt het mogelijk om voetbalmomenten te delen binnen de vereniging. Want hoewel het voor de kinderen zelf misschien het belangrijkste is wat er binnen hun team gebeurt willen andere mensen binnen de vereniging graag weten wat er allemaal gebeurt.

Warming-up

Gedurende februari, maart en april wordt de app getest en geoptimaliseerd op basis van ervaringen uit de praktijk. Deelnemers aan het project zijn SV Deurne, RKVV Dommelen en RKVV Tongelre. Bij iedere club wordt samengewerkt met de trainer(s) van een jeugdteam. Het streven is om CoachAssist (en Moments) medio dit jaar beschikbaar te hebben.

club-logosMeer weten?

Wil je meer weten over CoachAssist of manieren waarop je binnen jouw vereniging op een slimme manier innovatieve oplossingen kunt benutten om het voetbalplezier te vergroten? Neem vrijblijvend contact op.