De veertiende man nader verklaard


De online wereld

Onze wereld verandert in rap tempo. De digitalisering grijpt overal om zich heen. De smartphone en tablet zijn privé en zakelijk niet meer weg te denken. Dit leidt tot grote maatschappelijke veranderingen. die ook merkbaar zijn voor voetbalclubs. Deze ontwikkeling verlangt van clubs dat zij hun spelers en speelsters (de generatie “Y”), trainers, leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en de media op een andere manier benaderen en uitdagen en andere faciliteiten bieden. De veertiende man speelt hierop in.

In de wereld van marketing weet men het maar al te goed. Hoe persoonlijker de boodschap wordt overgebracht, hoe groter de kans op succes bij de klant. De consument bestaat immers niet. Groepen mensen hebben misschien dezelfde behoefte, de manier waarop ze erover benaderd en geïnformeerd willen worden verschilt van individu tot individu. Moderne informatie- en communicatietechnologie biedt hier tegenwoordig allerlei mogelijkheden toe. De toepassing hiervan zien we duidelijk terug in het economisch verkeer.

Facebook is een zeer populaire online ontmoetingsplaats voor meer dan een miljard mensen. Apps vergemakkelijken het zoeken naar betrouwbare en voordelige diensten en het aanbieden ervan. Denk maar aan het bedrijf Uber dat via een smartphone app op maat gesneden suggesties biedt voor de behoefte om van A naar B te worden vervoerd (klant) of te kunnen vervoeren (de chauffeur).

Uber

Smeerolie

We kunnen vernieuwende toepassingen smartphones en tablets beschouwen als moderne smeerolie waarmee communicatie tussen mensen en het uitwisselen van diensten naar een heel nieuw niveau zijn gebracht. Simpel, gebruiksvriendelijk en afgestemd op de persoonlijke gebruikersvoorkeuren. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de populaire apps van vandaag de dag. Ze worden gebruikt door een grote groep mensen terwijl de informatie die iemand in zijn/haar scherm ziet is afgestemd op de persoonlijke voorkeuren. Dit laatste is mogelijk op basis van inzichten uit data analyse.

De veertiende man in actie

Het voetbal is bij uitstek een sport die kan profiteren van de mogelijkheden van data analyse en apps. Communicatie is een zeer belangrijk aspect in de voetbalsport. Zowel op het veld als daarbuiten. Hoe beter een coach erin slaagt om zijn voetbalvisie over te dragen op de spelersgroep hoe beter het team zal presteren. De gegevens (videobeelden, wedstrijdstatistieken, fysieke prestaties) die tegenwoordig tijdens wedstrijden en trainingen worden geregistreerd kunnen rekenen op grote belangstelling van de media en de achterban. Voor een club is het van belang om hierover op de juiste manier te communiceren. Hierbij geldt dat de communicatie richting sponsoren, fanatieke supporters of ouders van jeugdspelers onderling sterk verschillend zal zijn.

voetbal-analyse

Hou het veld brééd!

De veertiende man is niet één specifieke toepassing of techniek. Het is de verzamelnaam voor alle activiteiten op het gebied van de registratie en analyse van gegevens en de communicatie erover via moderne communicatietoepassingen. Van een smart ball met sensoren die via een app inzicht geeft in de traptechniek, hesjes die hartslag en loopbewegingen van spelers vastleggen tot apps waarmee gemotiveerde ouders worden geholpen om goede trainingen voor jeugdspelers te verzorgen.

jeugdtraining

theGreatMatch.com besteedt aandacht aan ontwikkelingen en vernieuwingen in het voetbal. We willen weten hoe innovaties bijdragen aan meer voetbalplezier én betere prestaties. We volgen met grote interesse de veertiende man in action. Wat doen topclubs om hun spelers nog beter te laten presteren? Hoe kan de breedtesport hiervan profiteren? Welke nieuwe gadgets en toepassingen bieden meerwaarde? Welke hulpmiddelen worden er in andere sporten gebruikt? Het zijn dit soort vragen waar we antwoorden op zullen geven.