Lotendrama VV Bladella is schot in eigen doel


Wat vindt de 14e man van: het lotendrama van VV Bladella?

Algemene verontwaardiging over het bericht dat voetbalvereniging VV Bladella jeugdleden heeft geroyeerd “omdat ze te weinig loten hebben verkocht”. Jeugdvoetbal gaat de 14e man aan het hart. Wat is er aan hand?

Scoren voor de loterij

Jaarlijks organiseert VV Bladella de Nieuwjaarsloterij. Ieder jeugdlid dient te hiervoor te scoren door de 25 loten te verkopen. Dat hebben de leden met elkaar afgesproken. Minder dan 25 loten verkocht? Dan verwacht de vereniging dat de speler zelf het bedrag van het aantal niet verkochte loten betaalt. In het ergste geval betaalt een lid dan €25,-.

Overzicht met de contributiebedragen die VV Bladella vraagt aan haar leden.

Contributiefeiten

In vergelijking met andere sporten is het contributiebedrag van voetbalclubs relatief laag. Binnen het voetbal zitten er verschillen tussen de stad en het platteland. Op de website van VV Bladella staan de jaarlijkste contributiebedragen vermeld. Hoeveel loten een jeugdspeler ook verkoopt, de totale jaarlijkse bijdrage aan de club is in absolute zin geen uitschieter. Bovendien laat de tabel zien dat spelers die zich inzetten voor de vereniging kunnen rekenen op een korting ( de activiteit lotenverkoop is hier vermoedelijk van uitgezonderd ).

Schoten in eigen doel van vereniging en ouders

Verenigingen en ouders hebben zo hun principes en dit levert opgeteld volgens de 14e man een zwaar verlies op. De 14e man heeft namelijk een principe: het voetbalplezier van jeugdspelers staat voorop. Dat gaat hier verloren. Tegelijkertijd slagen de overige (jeugd)leden er kennelijk wel in om de loten te verkopen of de financiële bijdrage te betalen. Met het wegvallen van de geroyeerde leden moeten ze bij de volgende loterij nog meer verkopen om dezelfde opbrengst te krijgen.

De voorzet van de 14e man

Zonder doel kun je niet scoren. Het is niet verkeerd om op een speelse manier een verenigingsdoel ( meer inkomsten ) te realiseren. Lotenverkoop door (jeugd)leden is een beproefd concept. Twee voetbalwijsheden voor verenigingen die hierbij een lotenquotum willen opleggen:

  • Belonen” in plaats van “straffen“: laat iedereen een hoger contributiebedrag betalen en laat korting scoren op basis van het totaal aantal verkochte loten
  • Teamverkoop” in plaats van “individuele acties“: stimuleer samenwerking buiten de lijnen door de lotenverkoop aan een heel team te koppelen

Zorg er bovendien voor dat je als voetbalvereniging de aantrekkingskracht op kinderen vergroot waardoor er meer kinderen bij de club gaan voetballen. Als vereniging met meer spelers heb je dan min of meer dezelfde kosten ( marginaal hoger ) en meer inkomsten uit de contributie. Bovendien zul je meer loten verkopen ( da’s logisch ). Een win-win-win situatie dus.