Nabeschouwing 2e editie voetbalcafé De Veertiende Man


Maandag 9 mei stond de tweede editie van voetbalcafé De Veertiende Man op het programma. Het thema van deze editie was “De amateurverenigingen in beweging voor de jeugd”. Amateurclubs die in beweging komen voor hun jeugd. Het is nodig. Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende behoeften ten aanzien van het sportaanbod dwingen clubs hier op in te spelen om hun vereniging aantrekkelijk te houden voor ouders en kinderen. Hieronder lees je een verslag met de hoofdpunten van de paneldiscussie.

Het panel van experts bestond uit:

20160509_224537

Vlnr. Mischa Rook (panellid), Gijs van Geffen (panellid), Jan-Willem van der Roest (spreker, panellid), Guido Budziak (theGreatMatch.com, organisatie) en Chris Heger (SmartGoals, organisatie)


Stelling: “De amateurclubs leiden onze internationals op”

Mischa Rook heeft op latere leeftijd de overstap gemaakt van de amateurs van Oranje Wit naar de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij beschouwt zichzelf als een laatbloeier. Voor hem betekende deze stap de opmaat naar een carrière in het profvoetbal. Iets waar de mensen van Oranje Wit natuurlijk trots op zijn. Om zo’n kans als getalenteerde, ambitieuze jeugdspeler te kunnen krijgen zullen er natuurlijk wel jeugdopleidingen moeten zijn.

De ervaring leert dat het organiseren en onderhouden van goede jeugdopleidingen (door profclubs) in heel Nederland een lastige opgave is. Regionale Jeugdopleidingen (RJO’s) krimpen in of verdwijnen zelfs helemaal. Helmond Sport is een voorbeeld van een club waar dit laatste inmiddels het geval is.

Ping-pong beleid van profclubs

Voor profclubs is het vaak hinken op twee gedachten. Het kostenplaatje van een goede jeugdopleiding die perspectief biedt op toekomstig voetbaltalent in het eerste elftal legt het in de praktijk vaak af tegen de prestatiedruk op korte termijn. Het ontbreken van een overkoepelende regiefunctie van bijvoorbeeld de KNVB biedt clubs deze ruimte. Het resultaat is dat de kwaliteit en continuïteit van de jeugdopleiding in Nederland in het gedrang komt. Amateurclubs profiteren hier wellicht van doordat talentvolle voetballers bij de club blijven.

Talent heeft trainingsuren nodig

Wordt hiermee niet een deel van het plezier van amateurclubs ontnomen? Een speler aan het profvoetbal kunnen afleveren is toch bijzonder? Voor ambitieuze, talentvolle voetballers wordt het in ieder geval moeilijker om op een hoger niveau in een opleiding te komen. Meer trainingsuren kunnen maken op jongere leeftijd is toch één van de basisingrediënten om heel goed te worden. Kunnen amateurclubs dat bieden? Bovendien kunnen amateurclubs tot nu toe profiteren van spelers voor wie uiteindelijk geen profcarrière is weggelegd. Zij zijn met hun ervaring en voetbalniveau een verrijking voor menig eerste elftal. Houden we dat in stand?

Deze discussie is niet vandaag of morgen en zal nog wel een tijd voortduren. De Veertiende Man kijkt met interesse uit naar de invoering van de tweede divisie in Nederland. Welk effect heeft dit op de doorstroommogelijkheden van jeugdig voetbaltalent naar de Nederlandse top en de rol die amateurclubs hierbij gaan spelen.


Stelling: “Met zulke ouders heb je geen rolmodellen nodig”

“Jong geleerd is oud gedaan” en “goed voorbeeld doet volgen” zijn twee zinnen uit de presentatie van Steven Vos. De jeugd raakt geïnspireerd door de helden op TV en in voetbalgames. Verkeerd gedrag op TV heeft logischerwijs een negatieve invloed. Maar hoever van huis moeten we het zoeken als het gaat om verkeerd voorbeeldgedrag of wanneer er sprake is van misstanden binnen de vereniging? De ervaring leert dat wanneer er op een verkeerde manier met elkaar wordt omgegaan binnen de club dit heel lastig te veranderen is.

Daadkracht

Om echt iets te kunnen veranderen is daadkracht nodig. Panellid Gijs van Geffen deelde zijn ervaringen over het voorzitterschap bij RKVV Tongelre. Onder aanvoering van Gijs werd er een einde gemaakt aan de interne strubbelingen die de oorzaak waren van de uitstroom van leden. De maatregelen die hij als eindverantwoordelijke van de club nam werden hem niet altijd door iedereen in dank afgenomen. Door duidelijkheid te verschaffen over sancties bij gedrag dat niet wordt getolereerd door de club (en die sanctie ook daadwerkelijk op te leggen als dat aan de orde was) is de club erin geslaagd om haar imago te verbeteren. Het resultaat is een vereniging die in beweging is om door zowel jong als oud aantrekkelijk te worden gevonden.

‘Jeugdbestuur’

Keuzes maken waar het bestuur voor staat en leden zich in herkennen. Daarnaast zul je er als vereniging voor moeten zorgen  verantwoordelijk. Het instellen van een ‘jeugdbestuur’ is volgens Jan-Willem van der Roest een interessante ontwikkeling. Dit bestuur gaat niet over de jeugd maar bestaat uit jeugdspelers. Op voorwaarde dat dit bestuur goed wordt begeleid kun je bepaalde taken prima overlaten aan de jeugd zelf.


Stelling: “Slimme verenigingen benutten de mogelijkheden van innovatieve oplossingen”

De mogelijkheden van technologie voor de amateursport worden duidelijk uitgelegd in de onderstaande videopresentatie van Steven Vos. Steven Vos kon door omstandigheden niet aanwezig zijn tijdens de avond maar heeft wel een videopresentatie gemaakt.


Stelling: “Over 10 jaar zijn amateurverenigingen nog altijd de grootste sportaanbieders voor de jeugd”

Georganiseerd sporten blijft een belangrijke rol van betekenis spelen in de toekomst. De vraag is hoe? Jan-Willem van de Roest deelde inzichten uit buitenlands onderzoek waaruit bleek dat het aanbieden van meer flexibiliteit (contributietermijn, sportmoment) niet leidt tot wezenlijk ander gedrag. Het idee dat er flexibiliteit geboden wordt is misschien wel een belangrijk psychologisch gegeven en leidt niet automatisch tot extreme gedragsverandering. Bovendien hebben deze aspecten misschien wel met name betrekking op de seniorenleden.

De wensen van de smartphone-generatie

Wat wil de jeugd eigenlijk zelf? De huidige smartphone-generatie beleeft nu videogaming net zo intens en massaal als dat oudere generaties van het voetbal genoten op het sportpark. Dit grijpt terug op de stelling over technologie. Waar het panel het unaniem over eens was is dat verandering begint bij de jeugd. Het gedrag van senioren is niet te veranderen. Mischa Rook gaf aan dat de verkenning van het gedrag en de behoeften van de jongste generaties iets is waar profclubs over worden geïnformeerd. De grotere clubs zijn al bezig om op deze veranderingen in te spelen. Kleinere clubs zullen volgen als de concepten getest en betaalbaarder zijn. Amateurclubs kunnen de lessen uit deze pioniersfase vertalen naar hun eigen situatie.

Maar mochten de leden zich ook daadwerkelijk flexibeler gaan gedragen als het gaat om het sportmoment hoe organiseer en betaal je dat? Gijs van Geffen schetst de mogelijkheid dat er teams komen die bestaan uit een ‘pool’ van spelers. De afstemming over het spelen van wedstrijden verloopt dan via een app. De samenstelling van de teams en de speelmoment zal variëren. Ook dit is misschien in eerste instantie voor de oudere leden maar dit om jeugd vrijer te laten sporten.

De betaalbaarheid van flexibilisering

Zulke vernieuwingen zijn te organiseren maar is het betaalbaar? De bestaande financieringsconstructies (subsidies door gemeentes op basis van de totale sportactiviteit) en kostenstructuren (accommodatiekosten zijn niet variabel) maken het voor verenigingen niet gemakkelijk om hier ook handen en voeten aan te geven.

Mischa Rook sloot af met zijn eigen ervaringen als speler. Hij heeft altijd met plezier gevoetbald. De omgeving waarbinnen hij kon sporten was daar een belangrijk onderdeel van. Die functie van prettige sportomgeving kunnen amateurverenigingen ook in de toekomst bieden.


Tot zover.

theGreatMatch.com bedankt mede namens SmartGoals en De Pandoer de panelleden voor hun inbreng. We wensen de jeugdspeelsters en jeugdspelertjes mooie toernooiweken toe.