Professor Steven Vos: “Verandering begint bij de jeugd”


Dr. Steven Vos is spreker en panellid tijdens de tweede editie van voetbalcafé De Veertiende Man (9 mei 2016, Business Club Helmond Sport). Het thema van de avond is “De amateurvereniging in beweging voor de jeugd”. Vos is Lector Move to Be bij Fontys Sporthogeschool en deeltijds Hoogleraar Design and Analysis of Intelligent Systems for Vitality and Leisure Time Sports bij TU Eindhoven. Vos houdt zich bezig met onderzoek binnen de amateursport en ontwikkelt oplossingen om ongeoefende sporters slimme hulpmiddelen te bieden om gezond en blijvend aan sport en bewegen te doen.

In dit artikel deelt Steven Vos enkele inzichten over mogelijkheden en impact van technologische ontwikkelingen op de amateursport waar hij tijdens het voetbalcafé dieper op in zal gaan.


De wereld in beweging

Steven Vos: “Onze samenleving verandert in rap tempo. Op het gebied van sport en bewegen is er ook een verandering waar te nemen. Voorheen was het vooral “sport om de sport”. Tegenwoordig is sport ook steeds meer een beleidsmiddel van overheden en organisaties. Gezond bewegen krijgt bijvoorbeeld steeds meer aandacht op de werkvloer.

Steven-Vos-2

Steven Vos

Trends: individualisering en technologische ontwikkelingen

De individualisering van onze samenleving betekent vooral dat mensen eigen keuzes willen kunnen maken. Flexibiliteit is hierbij een belangrijk goed. Daarnaast gaan technologische – smartphones, apps, social media, sensoren – ontwikkelingen razendsnel. Dat heeft impact. Ook op de sportbeleving van mensen.

Als we kijken naar deze twee trends kunnen we ons afvragen of we hier te maken hebben met “oorzaak en gevolg” of met twee ontwikkelingen die “toevallig” los van elkaar plaatsvinden en die elkaar versterken.


Wat betekenen deze trends voor de toekomst van amateurverenigingen?

Technologie biedt ons ontzettend veel mogelijkheden maar het moet volgens mij geen doel op zich zijn. Ik ga uit van “1+1=3”. Dat klinkt misschien als een cliché. Ik bedoel dit als volgt. Wanneer je de mogelijkheden van technologie en de sportcomponent actief met elkaar verbindt levert dit een groter resultaat op dan wanneer je die los van elkaar ziet.

Je versterkt namelijk de kracht van sport – behoefte aan samen activiteiten ondernemen, competitie en lichamelijke inspanning – met de vernieuwingen op het gebied van communicatie en informatievoorziening waar mensen in het dagelijks leven voortdurend gebruik van maken. Dit sluit beter aan bij de belevingswereld van mensen en hierdoor heb je als verenging meer te bieden.


Verandering begint bij de jeugd

Binnen een vereniging vraagt het wel om openheid en de bereidheid om zaken te veranderen. Het jeugdvoetbal beschouw ik daarom als het startpunt. Kinderen staan open voor vernieuwingen. Zij groeien op met de virtuele wereld.


Wat kan het voetbal leren van andere sporten?

Het hockey is op diverse gebieden vooruitstrevend. Op het hoogste niveau is het Hawkeye systeem en video-arbitrage al jaren in gebruik. Het voetbal is wat dat betreft conservatiever. In een bredere zin denk ik dat het voetbal vooral haar eigen kracht moet heruitvinden met veel respect voor het verleden, realisme over het heden, maar vooral veel nieuwsgierigheid en creativiteit voor de toekomst.


The Great Match van Steven Vos

Het eerste beeld dat op mijn netvlies komt zijn de barragewedstrijden voor het WK (1986, Mexico) tussen Nederland en België. Die 2 wedstrijden werden eind 1985 gespeeld. Het was voor het eerst dat ik echt wedstrijden op tv kon volgen. Dat heeft indruk gemaakt. Daarnaast was ik natuurlijk enthousiast omdat België won en naar het WK ging.”


Aanmelden voor de 2e editie van het voetbalcafé